Obté la valoració del teu immoble a l'acte
SIMULADOR
Servei gratuïtValoració per experts

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En compliment del que es disposa en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, 'LOPD'), HOMEPRICEli informa que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari electrònic que apareix als nostres Web Site, així com aquelles dades als quals HOMEPRICEaccedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, seran recollits en un fitxer el responsable del qual és HOMEPRICE proveïda de CIF B66652504 amb domicili a aquests efectes en C/ de Conca 9 de Barcelona.

Vostè podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD, dirigint-se a HOMEPRICE. Les finalitats de la recollida de les seves dades personals són les que particularment s'indiquin en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran utilitzats per atendre les seves sol·licituds d'informació, així com informar-li sobre noves activitats, productes i serveis de HOMEPRICE.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable a qualsevol moment, si ben no tindrà efectes retroactius. Si en completar les seves dades en el corresponent formulari ha manifestat la seva voluntat de rebre informació a través de correu electrònic, consent així mateix al fet que li remetem comunicacions comercials per via electrònica segons l'exigit per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que es disposa en l'article 5.4. LOPD, declara haver informat amb caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d'aquesta informació, de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives de HOMEPRICE, en els termes i condicions aquí establerts, HOMEPRICE es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal, fent ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades.

HOMEPRICE li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst en l'article 9 LOPD i en el Reial decret 1720/07, de 21 de Desembre, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Introducció

HOMEPRICE es compromet a assegurar que la seva informació personal es trobi protegida i no s'utilitzi de forma indeguda. En aquest document expliquem qui és el responsable de tractament, amb quina finalitat es tracta la seva informació personal, la legitimació per al tractament, com la recaptem, per què la recaptem, com la utilitzem, els drets que li assisteixen i també s'expliquen els processos que hem disposat per protegir la seva privadesa. En facilitar-nos la seva informació personal i utilitzar els nostres llocs web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s'exposen. HOMEPRICE assumeixen la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, nacional i europea, i tenen l'objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

2. Àmbit d'aplicació - El present document és aplicable a HOMEPRICE.

3. Consideracions a tenir en compte

Qui és responsable del tractament? La definició de responsable de tractament ve descrita en el Reglament General de Protecció de dades, i és la següent: Responsable del tractament» o «responsable»: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, solament o juntament amb uns altres, determini les finalitats i mitjans del tractament. HOMEPRICE és responsable dels tractaments de la informació personal que realitzen dels seus clients. Si té qualsevol tipus de consulta, comentari o inquietud, o si desitja realitzar algun suggeriment sobre com usem la informació personal, pot enviar un correu a l'adreça de correu: homeprice@homeprice.es

Com recaptem la informació sobre vostè? Recaptem informació personal sobre vostè per diferents mitjans, en alguns casos vostè contactarà amb nosaltres per compartir la seva informació personal, i en altres casos nosaltres recaptem les seves dades personals usant altres mitjans. A continuació, li explicarem les diferents formes per les quals recaptem informació personal sobre vostè i alguns exemples en els quals utilitzem aquesta informació. Informació que vostè ens facilita Recaptem informació personal que vostè ens facilita través de la web (www.homeprice.es), correu electrònic, telèfon mòbil, quan contracta un servei, quan emplena un formulari, o uns altres. En qualsevol cas, al moment de la recollida se l'informarà del responsable del tractament, la finalitat del mateix, els destinataris de la informació, així com la forma d'exercir els drets que li atorga la legislació vigent en protecció de dades. Generalment, la informació personal que vostè ens facilita són: nom i cognoms, domicili, DNI, data de naixement, correu electrònic, telèfon de contacte. En casos molt particulars, i depenent de la finalitat i ús previst de les seves dades, es podran recaptar dades de característiques personals, acadèmics i professionals, detalls d'ocupació, informació comercial, circumstàncies socials, econòmica, transferències de béns i serveis.

Informació que recaptem de les seves visites a les nostres webs - Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten nostres webs, ja sigui perquè vostè ens facilita aquesta informació de forma activa o es trobi simplement navegant a les nostres webs. La informació que recaptem inclou l'adreça del protocol d'Internet (IP) del dispositiu que està usant, el programa de navegació que utilitza, el seu sistema operatiu, la data i hora de l'accés, l'adreça d'Internet de la web per la qual va accedir a les nostres webs i també informació sobre com utilitza nostres webs. Aquesta informació la utilitzem per saber el temps de càrrega de les nostres webs, com s'utilitzen, el nombre de visites a les diferents seccions i el tipus d'informació que més atreu als visitants. També ajuda a identificar si la web funciona correctament, i si detectem fallades o errors en el funcionament, solucionar-los i millorar el rendiment de les nostres webs, per poder oferir un millor servei a tots els usuaris. Aquesta informació es recapta a través de cookies, per a més informació consulti la política de cookies que podrà localitzar a la web www.homeprice.es

Quin és la legitimació per al tractament de la informació personal? Per al tractament de la seva informació personal ens basem en la legitimació per diversos motius:

• Per al compliment d'un contracte i/o relació comercial.

• Per al compliment de diferents obligacions legals.

• Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, prevenció del frau, per millorar els nostres serveis i productes a través d'estudis de mercat, o per gestionar les sol·licituds, consultes o possibles reclamacions que poguessin sorgir.

Com pot modificar la forma en què ens posem en contacte amb vostè per informar-li sobre els nostres productes, serveis? Pot modificar la forma en què contactem amb vostè enviant sol·licitud juntament amb una fotocòpia i/o còpia escanejada del DNI del sol·licitant a l'adreça de correu electrònic homeprice@homeprice.es

A qui podem comunicar la seva informació personal? Si vostè ens ha donat el seu consentiment, la informació que ens facilita serà comunicada a les empreses del Grup i a les entitats financeres o inversores amb les quals col·laborem per a la concessió de préstecs amb garantia hipotecària. Aquestes terceres parts solament tenen accés a la informació personal que necessiten per dur a terme aquests serveis. Se'ls exigeix que mantinguin en confidencialitat la seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra forma que aquella que els hem sol·licitat. En tots els casos, les entitats financeres o inversores col·laboradores assumeixen la responsabilitat per la informació personal que ens faciliti, i sol·licitem a aquelles empreses amb els quals compartim la seva informació personal que apliquin el mateix grau de protecció de la informació que nosaltres. Així mateix, la seva informació personal estarà a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Enllaços a llocs web de tercers. En el cas que subministrem enllaços a llocs web que no són operats ni controlats per HOMEPRICE els informem que no disposem de cap control sobre aquests llocs ni tampoc som responsables pel contingut dels mateixos, tampoc tenim control sobre la forma en que tercers recapten i usen la seva informació personal ni som responsables ni oferim cap declaració sobre els llocs web de tercers. Segurament aquests llocs web disposin de les seves pròpies polítiques de privadesa, mitjançant les quals li explicaran com utilitzen i comparteixen la seva informació personal. Li recomanem revisar detingudament les polítiques de privadesa abans d'utilitzar aquests llocs web per estar segur que es troba conforme amb la forma en la qual la seva informació personal es recopila i comparteix.

Per quant temps emmagatzemem la seva informació personal? Solament emmagatzemem la seva informació personal en la mesura en què la necessitem a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per la qual va ser recaptada, i segons la base jurídica del tractament de la mateixa de conformitat amb la llei aplicable. Mantindrem la seva informació personal mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

Com pot exercir els seus drets? Vostè té dret a tenir el control sobre la informació personal que recaptem, d'aquesta forma nosaltres també ens assegurem que la mateixa sigui precisa i veraç. Vostè té dret a obtenir l'accés a la seva informació personal, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. La seva informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. D'igual forma pot exercir el dret de limitació del tractament de la seva informació personal, sol·licitant-nos la conservació de la mateixa. En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable de tractament. Vostè podrà exercir els seus drets sense cap cost, i a rebre una resposta en els terminis establerts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades, enviant sol·licitud juntament amb una fotocòpia i/o còpia escanejada del DNI del sol·licitant a l'adreça de correu electrònic homeprice@homeprice.es

Com protegim la seva informació personal? Ens comprometem a protegir la seva informació personal. Utilitzem les mesures tècniques i organitzatives adequades, amb la finalitat de protegir la seva informació personal i la seva privadesa i revisem aquestes mesures periòdicament. Protegim la seva informació personal mitjançant l'ús d'una combinació de controls de seguretat tant físics com a informàtics o lògics, fins i tot controls d'accés que restringeixen i administren la forma en què la seva informació personal i les seves dades personals són processats, administrats i gestionats. També ens assegurem que els nostres empleats es trobin degudament capacitats per protegir la seva informació personal. Els nostres procediments indiquen que és possible que li sol·licitem prova d'identitat abans de compartir la seva informació personal amb vostè. Internet és un mitjà de comunicació i també un nou mitjà que possibilita el realitzar transaccions comercials a través de la xarxa. Per això, una de les principals preocupacions per part dels usuaris que utilitzen internet és la seguretat de les dades a la xarxa. Com a transacció de Comerç Electrònic s'entén tot el procés de realització d'un acord comercial incloent el contacte entre ambdues parts: client i empresa. Els aspectes que deu reunir tota transacció comercial han de ser: • L'Autenticació que ens garanteix la personalitat jurídica o física amb la qual ens comuniquem. • La Integritat, és a dir, que el contingut de la comunicació entre ambdues parts no pot ser modificat. • La Confidencialitat, que consisteix en la garantia que ningú no autoritzat pugui conèixer el contingut de la comunicació. Recomanacions i precaucions Aquestes són algunes de les precaucions que aconsellem deuen prendre els nostres clients:

No facilitar a ningú l'usuari, ni la contrasenya. • No apuntar-la en llocs de fàcil accés: ordinador, agenda. • Desconnectar sempre la sessió del navegador amb posterioritat d'haver accedit a una zona de seguretat o d'haver introduït al sistema l'usuari o contrasenya. Modificacions a la present informació de protecció de dades Revisarem i actualitzarem la informació de protecció de dades almenys una vegada a l'any o quan es produeixin modificacions en la legislació o en algun dels procediments de tractament de la seva informació personal, indicant-la data de l'última actualització, contingut i data. Si tenim la seva adreça de correu electrònic o telèfon mòbil, també li enviarem un correu electrònic o SMS amb informació sobre aquests canvis. En cas de ser necessari, renovarem el seu consentiment perquè ens confirmi que està d'acord amb aquests canvis. Aquesta informació de protecció de dades va ser revisada i actualitzada per última vegada al novembre de 2018.POLÍTICA DE COOKIES

Utilitzem cookies amb l'objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor experiència en la teva navegació. Volem informar-te de manera clara i precisa sobre les cookies, detallant a continuació, què és una cookie, per a què serveix, quina és la seva finalitat i com pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitges.

Què és una cookie i perquè serveix? Una 'Cookie' és un petit arxiu que s'emmagatzema en l'ordinador de l'usuari, tablet, smartphone o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació. El conjunt de 'cookies' de tots els nostres usuaris ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils, quines no i quines són susceptibles de millora. Les cookies són essencials per al funcionament d'internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-te la navegació i usabilidad de la nostra web. En cap cas les cookies podrien danyar el teu equip. Per contra, el que estiguin actives ens ajuda a identificar i resoldre els errors.

Acceptació de la política de cookies - Prement el botó Entès s'assumeix que vostè accepta l'ús de cookies.

Com pots configurar o deshabilitar els teus cookies? Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del teu navegador d'Internet. En cas que no permetis la instal·lació de cookies en el teu navegador és possible que no puguis accedir a alguns dels serveis i que la teva experiència a la nostra web pugui resultar menys satisfactòria. Als següents enllaços tens a la teva disposició tota la informació per configurar o deshabilitar les teves cookies en cada navegador: • Google Chrome • Mozilla Firefox • Internet Explorer • Safari • Safari per IOS (iPhone i iPad) • Chromepara Android

Consentiment

A HOMEPRICE, mai guardem les dades personals dels nostres usuaris, a excepció de l'adreça IP d'acord al descrit anteriorment, tret que vulguis registrar-te, de forma voluntària amb la finalitat de contractar els nostres serveis oferts o de rebre informació sobre promocions i continguts del teu interès. En navegar i continuar a la nostra web ens indiques que aquestes consentint l'ús de cookies, i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.